CẤU TRÚC CHIA NGUỒN Khởi động tuần tự các ổ nguồn từ1-8.
Bảo vệ và tránh sốc điện.
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO AC 220V / 50-60Hz
SỐ KÊNH CHIA 8 kênh khởi động tuần tự phía sau
2 kênh phụ phía trước
ĐỘ TRỄ Thời gian: 0-999s
ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG AC 220V 50/60Hz 30A
MÀN HÌNH Led hiển thị số “Vol” và “Ampe”
ĐIỆN ÁP TỪNG CỔNG RA 13A
ĐIỆN ÁP RA TỔNG 30A